Calamiteitenplan

Inleiding
Dit calamiteitenplan beschrijft de handelswijze rondom een calamiteit die mogelijk kan ontstaan tijdens een Runningtherapie sessie.

1. ALGEMEEN

De Runningtherapeut heeft tijdens de sessie de volgende middelen bij zich:

  • EHBO kit
  • Dextro in geval van laag bloedsuikerspiegel, onwel worden
  • Geld voor eventuele taxi
  • Opgeladen telefoon met GPS aan voor locatiebepaling

2. PROCEDURE

Aanvang sessie 1:
Tijdens de intake dient de cliënt een telefoonnummer door te geven van de persoon die gecontacteerd moet worden in geval van een calamiteit. Bij aanvang van de eerste sessie wordt uitgelegd aan de cliënt wat het calamiteitenplan inhoud, welke middelen beschikbaar zijn in geval van een calamiteit, en de procedure.

Slecht weer:
Bij regen en storm worden de sessies niet gestaakt. Bij storm wordt de route herzien indien relevant. In geval van ernstige gladheid vindt de sessie niet plaats. In geval van onweer tijdens de sessie, wordt bij vijf tellen of minder tussen bliksem en geluid de sessie gestaakt. Een veilige schuilplaats wordt gezocht indien de startlocatie te ver weg is. In geval van open veld en geen schuilmogelijkheid, dient men op de hurken te zitten en voeten van elkaar te houden.

Hitte:
Bij temperaturen hoger dan 28 graden tijdens trainingstijd zal een aangepast trainingsschema aangehouden worden, of indien mogelijk het tijdstip verplaatst worden.

Ongeval:
Bij een blessure of onwel worden, is de Runningtherapeut in staat om eerste hulp te verlenen en begeleid de Runningtherapeut de cliënt naar de startlocatie. Indien dit niet mogelijk is door de ernst, wordt direct 112 gebeld. De locatie is te achterhalen middels google maps app (GPS staat vanwege dit feit altijd aan). De Runningtherapeut beslist of het verantwoord is de cliënt zelfstandig naar huis te laten gaan.

2. EHBO

De Runningtherapeut is DAN First Aid inclusief AED getraind. Dit wordt tweejaarlijks herhaald. Hierdoor is de Runningtherapeut getraind om adequaat te handelen tijdens een ongeval.