Tarieven

Tarieven Coaching

 

Face-to-Face / Online Coaching  
Intake Gratis
Per sessie van ca. 60 min € 52,50
Workshop Durf en Groei  
Workshop van 1,5 tot 2 uur € 75,00

Coachingstraject

In overleg kan een coachingstraject op maat gemaakt worden. Dit traject kan bestaan uit een serie sessies van alleen face-to-face of telefonisch of een combinatie van face-to-face en telefonische coaching.
Prijs in overleg.

 

Vergoedingen

Werkgever

Wanneer u (deels) arbeidsongeschikt bent, is het mogelijk dat uw werkgever bereid is de kosten te vergoeden. Coaching kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) of een re-integratietraject. De kans is groot dat uw werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk vergoed. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Werkt u nog wel maar ervaart u stress gerelateerde klachten, informeer bij uw werkgever of u coaching kunt volgen ter preventie.

 

Eigen bedrijf

De kosten van coaching kunt u mogelijk opvoeren als aftrekpost onder “ondernemerskosten”. Vraag ernaar bij uw belastingadviseur of administratiekantoor. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.

 

PGB

Als u PGB ontvangt, is het mogelijk dat coaching hieruit bekostigd kan worden onder de noemer “activerende begeleiding”. Vraag hiernaar bij het zorgloket van uw gemeente.

 

UWV

Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratietraject. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

Voor bedrijven: vraag naar de mogelijkheden of voor een offerte.

Bij Kims Life Coaching zijn Algemene Voorwaarden van kracht.

 

Neem nu contact op