Tarieven

Tarieven Runningtherapie

 Intake Gratis
 1 Sessie * € 62,50

* Trajecten bestaan uit minimaal 10 sessies voor een duurzaam effect.

Vergoedingen Runningtherapie

Zorgverzekeraar

Kims Life Coaching is een geregistreerde runningtherapeut bij Stichting Runningtherapie Nederland. Hiermee wordt Runningtherapie gedeeltelijk vergoed bij onderstaande zorgverzekeraars:

 1. De Friesland:
  Ben je AV Extra of AV Optimaal verzekerd bij De Friesland, dan krijg je Runningtherapie voor  een deel vergoed onder de noemer “Eerstelijns psychologie”.
 2. ONVZ:
  Heb je de aanvullende verzekering Vrije Keuze Extrafit of hoger, dan krijg je bij ONVZ  Runningtherapie voor een deel vergoed onder de noemer “Erkende preventiecursussen”.
 3. VvAA:
  Heb je aanvullende verzekering? Dan krijg je bij VvAA Runningtherapie voor een deel vergoed onder de noemer “Preventiecursussen”. De vergoeding hangt af van welke aanvullende verzekering je hebt.
 4. Zorg en Zekerheid:
  Heb je een aanvullende verzekering? Dan krijg je Runningtherapie vergoed tot een maximum van 150 euro.
 5. PNO Zorg:
  Heb je de aanvullende verzekering Compleet, dan krijg je bij PNO Zorg  Runningtherapie voor een deel vergoed onder de noemer “Erkende preventiecursussen”.

 

Werkgever

Wanneer u (deels) arbeidsongeschikt bent, is het mogelijk dat uw werkgever bereid is de kosten te vergoeden. Runningtherapie kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) of een re-integratietraject. De kans is groot dat uw werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk vergoed. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Werkt u nog wel maar ervaart u stress gerelateerde klachten, informeer bij uw werkgever of u Runningtherapie kunt volgen ter preventie.

 

Eigen bedrijf

De kosten van Runningtherapie kunt u mogelijk opvoeren als aftrekpost onder “ondernemerskosten”. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Vraag ernaar bij uw belastingadviseur of administratiekantoor.

 

PGB

Als u PGB ontvangt, is het mogelijk dat Runningtherapie hieruit bekostigd kan worden onder de noemer “activerende begeleiding”. Vraag hiernaar bij het zorgloket van uw gemeente.

 

UWV / Gemeente

Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratietraject. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.
Meer info kunt u vinden op:

UWV – Vergoedingen van je gemeente

 

Stichting

De Stichting voor de vergeten groepen stelt geld beschikbaar aan individuen, die door zorginstellingen aan de stichting worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor een eenmalige (deel)bijdrage, die niet via overheidsinstanties beschikbaar is.
Neem contact op met uw doorverwijzer of de stichting of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

 

Voor bedrijven: vraag naar de mogelijkheden of voor een offerte.

Bij Kims Life Coaching zijn Algemene Voorwaarden van kracht.

Neem nu contact op